Blog

Řazení dotykových vypínačů

Banner - Řazení dotykových vypínačů Livolo

Výhoda moderních dotykových vypínačů, speciálně vypínačů značky LIVOLO je jejich snadná montáž i do původních instalačních krabic as použitím kabelů, které byly použity pro klasické, mechanické vypínače. Dotykové vypínače (kromě bezpotenciálových spínačů) navíc nepotřebují přivedení neutrálního vodiče. Pro plnohodnotné zapojení dotykových vypínačů, které ovládají světelný okruh pouze z jednoho místa, je třeba zapojit pouze napájení a světelný okruh. V případě, že potřebujete zapojit dotykové vypínače s ovládáním ze 2 případně více míst, je třeba připojit mezi ně ještě komunikační kabel. Více o správném zapojení dotykových vypínačů se dozvíte v následujícím článku.

Jedním z nejdůležitějších faktorů při výběru nového dotykového vypínače je jeho funkce, resp. řazení. Standardně se vypínače osvětlení dělí podle toho, kolik světelných okruhů umí ovládat az kolika míst lze ovládat světelný okruh.

U LIVOLO vypínačů je možné dodatečné dělení podle toho, zda lze vypínač ovládat pouze dotykem, dálkovým ovládáním, mobilem, případně hlasově přes komunikační přístroje. Amazon Echo, Google Home, …

ROZDĚLENÍ

  • Řazení č.1 – Ovládá 1 světelný okruh z 1 místa
  • Řazení č.5 – Ovládá 2 světelné okruhy z 1 místa
  • Řazení č.5B – Ovládá 2 světelné okruhy ze 2 míst
  • Řazení č.6 – Ovládá 1 světelný okruh ze 2 a více míst
  • Řazení č.7 – U mechanických vypínačů se vypínač č.7 používá jako křížový vypínač ke schodišťovým vypínačům č.6, kde se používá v zapojení 6+7+6. U dotykových vypínačů je vypínač č.7 stejný jako vypínač č.6. Rozdíl je pouze v názvu, ale jejich použití je naprosto totožné. Můžete zapojit schodišťové vypínače 6+6+6+6, případně 7+7+7+7, oba způsoby budou fungovat správně a budou plně funkční.
Schéma zapojení schodišťových dotykových vypínačů

OVLÁDÁNÍ Z 1 MÍSTA

ŘAZENÍ č.1 (VL-C701) Ovládá 1 světelný okruh z jednoho místa. Používá se zejména na menší místnosti s jedním vstupem a jedním centrálním osvětlením. Standardně se tyto vypínače používají v menších pokojích.

Použití: menší menší pokoje, WC, koupelny, komory

ŘAZENÍ č.5 (VL-C702) Ovládá 2 světelné okruhy z jednoho místa. Do vypínače se zapojují 3 kabely. 2x světelné okruhy 1x napájení. Nazývá se také sériový nebo lustrový vypínač. Dá se říci, že jsou to dva vypínače č.1 v jednom vypínači.

Použití: obývák, kuchyně

OVLÁDÁNÍ ZE 2 MÍST

ŘAZENÍ č.6 (VL-C701S) Ovládá 1 světelný okruh ze dvou míst. Nazývá se také chodbový nebo schodišťový vypínač. Elektrikáři jej mohou nazývat také jako střídavý, nebo i přepínač. Schodišťový systém umožňuje rozsvítit jedno světlo prvním vypínačem a zhasnout totéž světlo druhým vypínačem. Tento vypínač je jednopáčkový a lze jej zapojit i jako vypínač č.1.

Použití: chodby, schodiště, haly

ŘAZENÍ č.5B (VL-C702S) Ovládá 2 světelné okruhy ze dvou míst. Používá se všude tam, kde je potřeba ovládat 2 schodišťové systémy z jednoho místa.

Použití: chodby, schodiště, haly

ŘAZENÍ č.7 (VL-C701SS) Při zapojení tří (nebo více) vypínačů se u mechanických vypínačů zvykl používat tzv. . křížový vypínač č.7. U dotykových vypínačů je vypínač č.6 a č.7 totožný produkt. Pro zapojení více vypínačů do schodišťového zapojení lze použít pouze vypínače č.6, případně č.7 nebo jejich kombinace. Jsou to naprosto identické produkty.

Použití: chodby, schodiště, haly

OVLÁDÁNÍ ZE 3 A VÍCE MÍST

Dotykové vypínače č.6 resp. č.5B (6+6) lze ovládat z více míst. Konkrétně lze do jednoho okruhu zapojit až 8 senzorů. Tzn. 8x vypínače č.6, případně 4x vypínače 5B nebo jejich kombinace. Při zapojení tří a více vypínačů se doporučuje zapojení LED kompenzátoru.

ZAPOJENÍ KOMUNIKAČNÍHO KABELU

Dotykové vypínače které ovládají světelný okruh z více než jednoho místa mají poněkud odlišné zapojení kabelů než klasické, mechanické vypínače. Pro správné fungování křížových, resp. schodišťových vypínačů, je třeba propojit je komunikačním kabelem. Světelný okruh není přiveden ke každému vypínači zvlášť, ale je spojen pouze s hlavním vypínačem (označení MASTER). Ostatní vypínače (označení SLAVE) v okruhu slouží pouze k ovládání MASTER ovladače.

  • MASTER – přivedené kabely: světelný okruh, napájení, komunikační kabel
  • SLAVE – přivedené kabely: napájení, komunikační kabel
Back to list

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *