Odpovědi na otázky

Jak fungují dotykové vypínače?

– Vypínač z elektrického hlediska funguje jako standardní vypínač tzn. můžete s ním ovládat všechny druhy osvětlení tak jako tomu bylo iu původního vypínače. Dotyková plocha vypínače reaguje na lidské tělo a jakýkoli dotek vyvolá okamžitou reakci ve forma zapnutí resp. vypnutí osvětlení.

– Vypínače dokonce fungují i ​​přes tenké vrstvy oblečení jako košile nebo tenký svetr. V případě, že přijedete domů s nákupními taškami v rukou, světlo můžete zapnout třeba i dotekem loktem, reaguje to skutečně fantasticky.

Jak funguje stmívač?

– stmívač na dotykovém principu funguje podobně jako vypínač. Klepnutím se zapne/vypne.
– přidržením začne světlo kolísat a po uvolnění okamžitě zastane na aktuální úrovni
– stmívač má paměť tzn. po opětovném zapnutí se nastaví na intenzitu jaká byla před vypnutím

Jak funguje dálkové ovládání?

– vypínač, který lze dálkově ovládat, obsahuje malý rádiový přijímač (ne infra)
– rádiový ovladač umožňuje ovládání vypínačů i bez přímé viditelnosti, tzn. signál prochází i přes zeď, dveře, okno a pod.
– k ovládání je nutno použít jeden z našich rádiových dálkových ovladačů (frekvence 433MHz)
– párování vypínačů a ovladačů je přesně popsáno v návodu k obsluze

Jaký je dosah dálkového ovládání?

– dosah samozřejmě není nekonečný a vysílací výkon dálkového ovladače je bezpečně pod škodlivými hranicemi.
– v rámci 4-5 pokojového standardního panelákového bytu je dosah vysílačů dostačující
– slábnoucím akumulátorem se začne dosah zmenšovat = je nutná jeho výměna.

Je možné dálkově ovládat i stmívač?

– ano, rádiový stmívač lze ovládat přidržením tlačítka dálkového ovladače
– přidržením začne světlo kolísat a po uvolnění okamžitě zastane na aktuální úrovni

Je možné stmívačem ovládat světlo z více míst?

– ano, je to možné inteligentním WiFi stmívačem VL-C701SDZ, který kromě ovládání intenzity světla z více míst umožňuje ovládat světlo na dálku mobilem, případně hlasem pomocí hlasových asistentů Amazon Alexa nebo Google Assistant.

Je možné používat stmívač s LED lampami?

– Naše stmívače můžete používat s LED světly, ale ujistěte se, LED žárovky jsou stmívatelné a že LED lampy nepoužívají žádný magnetický transformátor.

Jaké jsou rozměry jednotlivých rámečků?

– Jednorámeček 80x80mm, dvourámeček 150x80mm, trojrámeček 222x80mm, čtyřrámeček 293x80mm, pětirámeček 364x80mm

Jaké krabičky jsou pro vypínače a zásuvky vhodné?

– Můžete použít klasické kulaté krabičky s roztečí 60mm, jaké se používají v běžných instalacích. Všechny komponenty jsou s těmito krabičkami KP, nebo KPR plně kompatibilní a nevyžadují žádné speciální krabičky a zapojení.

Jaké rámečky je třeba k vypínačům objednat?

– Pokud objednáváte kompletní vypínače, není nutné doobjednávat žádné rámečky tzn. vypínače obsahují všechny potřebné komponenty včetně rámečků a šroubů. Za rámeček se považuje skleněný panel dodaný spolu s vypínačem. Žádný další rámeček se k vypínačům nedodává.

Co dělat v případě, že je otvor pod vypínačem vidět?

– V tomto případě máte jedinou možnost a tou je otvor pod vypínači překrýt resp. vyspravit omítku. Krycí schopnost skleněných rámečků je cca. 1cm po celém obvodu podomítkové instalační krabičky. Pokud poškození omítky přesahují přes tento rozměr, je nutné tato poškození vyspravit resp. zatřít akrylátovým tmelem a následně přemalovat …

Kolik vypínačů lze zapojit jako schodišťové?

– Jeden světelný okruh lze ovládat z maximálně tří míst. Tzn. klasické zapojení 6+7+6

Co znamená řazení vypínačů?

– řazení vypínačů je systém pro označení vypínačů v elektro oblasti. Váš elektrikář Vám jistě pomůže.
– každá kategorie vysvětluje k čemu daný vypínač slouží

Nesvítí vypínač v noci příliš silně?

– malá LED dioda ve vypínači svítí decentně modrou barvou. V noci pouze jako orientační bod.
– po dotyku vypínače se LED rozsvítí červeně a rozsvítí se světlo
– ještě si skutečně nikdo nestěžoval, že by podsvícení působilo rušivě

Je povrch vypínačů skutečně ze skla?

– vypínače jsou s rámečkem z kaleného bezpečnostního skla tzn. je velmi obtížné je rozbít (i když nemožné to není)
– v případě, že se vám rámeček rozbije, rozsype se na malé kousky a snižuje se riziko poranění (podobně jako sklo v automobilech)
– rámeček si můžete v případě poškození kdykoli doobjednat a jednoduše vyměnit

Vypínače po zapojení nefungují, proč?

– nejčastěji se to stane, když vypínače nainstalujete a oživíte bez rámečku
– kapacitní snímač se kalibruje na přímý dotek prstu o snímač (ne přes sklo)
– kapacitní snímač re-kalibrujete jednoduše. Odpojit komplet napájení … počkat 60 sekund … nasadit skleněné kryty … zapnout napájení
– do 10 sekund se kapacitní snímač rekalibruje na skleněný povrch a začne reagovat na dotek i přes skleněný rámeček

Vypínač po zapojení bliká, proč?

– blikáním vypínač signalizuje poruchu.
– nejčastěji se jedná o nesprávné světlo připojené na vypínač. Pokud tam máte LED světlo o výkonu do 15W, musíte použít LED kompenzátor.
– porucha může být na schodišťových vypínačích spojena s nesprávně zapojeným COM vodičem
– porucha se indikuje i v případě, že některý ze schodišťových vypínačů na COM sběrnici není spárován

K čemu slouží LED kompenzátor?

– dotykové vypínače pro svou funkčnost potřebují mít připojenou zátěž minimálně 15W, stmívač minimálně 25W.
– dnešní LED svítilny však tento parametr nesplňují, proto je nutné připojit ke svítidlu LED kompenzátor
– tato součástka zajistí potřebné napájení pro správnou funkčnost dotykového vypínače

Je možné ovládat ventilátor?

– Ano, je to možné. Pro ovládání ventilátoru doporučujeme k ventilátoru paralelně připojit LED kompenzátor, i když ventilátor přesahuje výkonovou hranici 15W.

Co znamená spárování vypínačů?

– schodišťové vypínače je nutné pro správnou funkčnost spárovat. Párovací proces je podrobně popsán v návodu k použití.
– v systému schodišťových vypínačů lze použít max. 3 vypínače na jedno svítidlo (6+7+6)

Co je MASTER a SLAVE?

– v systému schodišťových vypínačů se za MASTER považuje ten vypínač, na který je připojen světelný okruh
– SLAVE je pak už jen ovládací vypínač, který pomocí COM pošle odkaz na MASTER, aby se zapnul/vypnul
– jeden MASTER umožňuje připojení Max. 2xSLAVE ovládacích vypínačů
– ve výjimečných případech se podařilo i zapojení MASTER+3xSLAVE. Toto však funguje jen po první vypnutí napájení. Potom je nutné vypínače znovu spárovat.