Schémata zapojení Livolo produktů

Pomocí dotykového vypínače můžete ovládat nejen různá svítidla, ale pomocí nich ovládat i závěsy, zvonky u dveří, ventilátory nebo ostatní chytrá zařízení. Níže naleznete seznam přepínačů a jejich schémata zapojení.

Důležité pokyny pro instalaci dotykových vypínačů Livolo

Instalace všech dotykových vypínačů se provádí bez napájení a skleněného panelu. Po úspěšném připojení všech potřebných kabelů do dotykového vypínače a jeho vložení do montážní krabičky, nasaďte na něj skleněný panel (měli byste slyšet zacvaknutí) a teprve následně zapněte proud.

Návod na instalaci LIVOLO vypínaču

Jednopólový dotykový vypínač

 • dotykové vypínače s označením: VL-C701 / VL-C701R / VL-C701Z
 • slouží k ovládání jednoho osvětlení z jednoho místa
 • má jedno dotykové tlačítko, které funguje v režimu zapnutí/vypnutí
 • na zadní straně vypínače jsou 2 svorky – pro připojení fáze a pro připojení světla
Schéma zapojení dotykového vypínače č.1 Livolo

Nastavení dálkového ovladače

Vypínače, které podporují dálkové ovládání květnu v názvu písmeno „R“. Pro nastavení dálkového ovladače je třeba naprogramovat činnost spínače pomocí dálkového ovladače.

 1. stiskněte senzor na spínači a podržte jej asi 5 sekund, dokud neuslyšíte pípnutí
 2. stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači (například tlačítko A)
 3. po dokončení synchronizace budete informováni zvukovým signálem. Stisknutím tlačítka „A“ zapnete světlo, dalším stisknutím tlačítka „A“ světlo vypnete.
 4. možné programování tlačítek na ovladači VL-RMT-02 : A,B a C – ON/OFF, D – vše vypnout
 5. u stmívače je po synchronizaci dálkového ovládání funkce tlačítka následující: „A“ – ZAPNUTO, „B“ – zvýšení jasu, „C“ – snížení jasu, „D“ – VYPNUTÍ

Chcete-li zrušit synchronizaci, stiskněte a podržte senzor po dobu 10 sekund, dokud neuslyšíte dvojité pípnutí. Videonávod pro synchronizaci dotykových vypínačů Livolo s funkcí dálkového ovládání s dálkovým ovladačem.

Jedním tlačítkem na dálkovém ovládání lze zapnout více vypínačů najednou. Videonávod pro programování světelných scén pomocí vypínačů Livolo s dálkovým ovládáním Vám pomůže.

Dvoupólový dotykový vypínač

 • dotykové vypínače s označením: VL-C702 / VL-C702SR / VL-C702SZ
 • vypínač slouží k řízení dvou světelných okruhů z jednoho místa
 • obsahuje 2 dotyková tlačítka, každé z nich pracuje v režimu zapnutí/vypnutí
 • na zadní straně vypínače jsou tři terminály pro připojení fáze a dvou světelných okruhů
Schéma zapojení dotykového vypínače č.5 Livolo

Schodišťový dotykový vypínač s jedním svítidlem

 • dotykové vypínače s označením: VL-C701S / VL-C701SR / VL-C701SZ
 • používá se k ovládání jednoho osvětlení ze dvou nebo více míst
 • má jedno dotykové tlačítko na každém vypínači, přičemž každé z nich pracuje v režimu zapnutí/vypnutí
 • obvod používá zapojení jednoho hlavního a vedlejších vypínačů
 • pro připojení hlavního spínače se používají 3 svorky: 1) fázový vstup 2) vstup světelného obvodu 3) informační COM kabel
 • pro připojení vedlejšího spínače se používají 2 svorky: 1) fázový vstup 2) informační COM kabel
 • k jednomu obvodu lze zapojit až 8 dotykových vypínačů
Schéma zapojení schodišťových dotykových vypínačů

Pozor! Vedlejší schodišťové vypínače budou pracovat až po synchronizaci s hlavním vypínačem. Bez synchronizace světlo zapne pouze hlavní vypínač.

Krok 1: Dotkněte se snímače hlavního vypínače a držte prst, dokud nezazní pípnutí (4-5 sekund). Po pípnutí odstraňte prst z oblasti čidla.

Krok 2: Dotkněte se snímače vedlejšího schodišťového vypínače, aby se synchronizoval (půl sekundy). Pokud podsvícení bliká, znamená to, že synchronizace je dokončena.

Více informací o spárování schodišťových vypínačů naleznete na našem blogu, případě v sekci videonávody.

Resetování synchronizace

Dotkněte se snímače hlavního vypínače a podržte prst, dokud nezazní druhé pípnutí (asi po 10 sekundách). Synchronizace je resetována a všechny vedlejší schodišťové vypínače již nebudou spárovány s hlavním vypínačem.

Schodišťový dotykový vypínač s více svítidly

 • dotykové vypínače s označením: VL-C702S / VL-C702SR / VL-C702SZ
 • vypínače se používají k řízení dvou okruhů osvětlení ze dvou nebo více míst.
 • obsahuje dvě dotykové snímače na každém vypínači, každé z nich pracuje v režimu zapnutí/vypnutí
 • obvod používá zapojení jednoho hlavního a ostatních vedlejších vypínačů
 • pro připojení hlavního spínače se používají 4 svorky: 1) fázový vstup 2) první světelný obvod 3) druhý světelný obvod 4) informační COM kabel
 • pro připojení vedlejšího spínače se používají 2 svorky: 1) fázový vstup 2) informační COM kabel
 • k jednomu obvodu lze zapojit až 4 dotykové vypínače. V obvodu nemůže být dohromady více než 8 senzorů.
Schéma zapojení schodišťových dotykových vypínačů

Zapojení dvojitých schodišťových dotykových vypínačů pro kabeláž určenou pro mechanické vypínače

U mechanických vypínačů je fáze přivedena pouze do jednoho vypínače a druhý vypínač obsahuje připojenou svítilnu. Tyto dva mechanické vypínače jsou navzájem propojeny dvěma komunikačními kabely.

Dotykové schodišťové vypínače naopak potřebují fázi všechny, ale komunikační kabel je zapotřebí pouze jeden. Tím, že k propojení dotykových vypínačů použijeme pouze jeden komunikační kabel, druhý, který nám zůstane použijeme k překabelování, a vytvoříme z něj fázi, kterou pomocí tohoto kabelu přivedeme do vypínače, který má v instalační krabici přivedeny kabely od světla (ale dosud neměl přivedenu fázi) Tím pádem se z tohoto vypínače stane tzn. hlavní vypínač, jelikož bude obsahovat i fázi, světelný obvod a komunikační kabel.

Zapojení osvětlení v ložnici schodišťovými vypínači Livolo

Potřeba

 • Zapnutí centrálního osvětlení ze tří míst, při vstupu, nalevo a napravo od postele
 • Ovládání samostatného nástěnného osvětlení vlevo od postele a napravo od postele

Po připojení schodišťových vypínačů musí být synchronizovány, aby fungovaly společně. Video příklad synchronizace naleznete v sekci videonávody.

Řešení

 • Hlavní světlo č.1 se ovládá se ovládá vypínačem č.1, č.2 a č.3
 • Lampa č.2 se ovládá vypínačem č.2
 • Lampa č.3 se ovládá vypínačem č.3

Zapojení dvoudotykového a dvou jednodotykových schodišťových vypínačů

Dotykové schodišťové vypínače Livolo lze použít i při různých variacích s vypínači č.6 a č.5B (6+6). Můžete si nastavit jeden centrální dvoupólový vypínač, který ovládá 2 světelné okruhy ak němu připojit ostatní schodišťové vypínače, které budou ovládat už jen jeden světelný okruh.

Dotykový stmívač Livolo

 • dotykové stmívače s označením: VL-C701D / VL-C701DR
 • vypínač slouží k řízení jednoho zátěžového vedení (světelného okruhu) z jednoho místa
 • má jedno dotykové tlačítko, které pracuje v režimu nastavování jasu žárovky
 • na zadní straně vypínače jsou 2 svorky pro připojení fáze a jednoho světelného okruhu
 • videonávod jak ovládat dotykový stmívač naleznete v sekci videonávody
 • stmívač je vhodný pouze pro stmívatelné žárovky. Není vhodný pro zářivky.
 • naše stmívače můžete používat s LED světly, ale ujistěte se, LED žárovky jsou stmívatelné a že LED lampy nepoužívají žádný magnetický transformátor.
 • minimální zátěž pro správné fungování stmívače je 25W (při menší se doporučuje použít LED kompenzátor)
Schéma zapojení dotykového stmívače Livolo

LED kompenzátor / adaptér

V některých případech je pro správnou funkci dotykového vypínače s LED žárovkami třeba nainstalovat LED kompenzátor, který zabrání blikání žárovek ve vypnutém stavu.

 • možnost zapojení je paralelně k zátěži
 • možnost je zapojení LED kompenzátoru v instalační krabičce, v případě, že se v ní nachází nulový vodič
Zapojení LED kompenzátoru

Zapojení LED kompenzátoru při použití LED pásu.

LED adaptér se doporučuje i při použití s LED pásem a transformátorem. Kompenzátor je paralelně připojen k síti 220V spolu s transformátorem.

Zapojení LED kompenzátoru na trafo LED pas

Zapojení LED kompenzátoru s ventilátorem

Při použití LED kompenzátoru bude dotykový vypínač pracovat správně i se spotřebiči, které potřebují vyšší výkon než nominální 5A. Tímto způsob lze ovládat digestoře, ventilátory, výkonné transformátory pro LED pásy a mnohem více.

Zapojení LED kompenzatoru s ventilatorem

Dotykové ovladače pro žaluzie

 • ovladač slouží k ovládání jednoho motorizovaného pohonu záclon, rolet, vrat.
 • má dvě dotyková tlačítka, která fungují v režimu otevření/zavření
 • na zacní straně ovladače je 5 svorek pro připojení Fáze, Nulového vodiče, a dvou svorek pro motorický pohon
 • videonávodk ovládání žaluzií naleznete v sekci videonávody
Schéma zapojení zálužového ovladace

Zapojení digitálního termostatu Livolo

Schéma zapojení digitálního termostatu Livolo. Termostat má prostorovou teplotní sondu zabudovanou v mechanismu. Neobsahuje externí podlahovou sondu.

Schéma zapojení digitálního termostatu Livolo

Zapojení ventilátoru na dotykový vypínač

Pro úspěšné připojení ventilátoru s časovačem na dotykový vypínač je třeba mít do vypínače přiveden nulový vodič.

Schéma zapojení ventilátoru na dotykový vypínač Livolo

Příklad zapojení ventilátoru a světelného obvodu na jeden dvoupolový vypínač č.5. První snímač zapíná světlo, druhý je připojen na ventilátor s časovačem.

Schéma zapojení ventilátoru a světla na dotykový vypínač Livolo

Mechanické schodišťové vypínače

Mechanické vypínače značky Livolo se zapojují stejně jako ostatní mechanické vypínače. Platí to iv případě schodišťového, resp. křížového zapojení. Mechanické schodišťové vypínače nelze kombinovat s dotykovými schodišťovými vypínači.

Schéma zapojení mechanických schodišťových vypínačů

Zapojení křížového mechanického vypínače č.7

schéma zapojení křižového mechanického vypínače č.7 Livolo

Zapojení bezpotenciálového tlačítka 12/24V

Schema zapojení bezpotenciálového tlačítka Livolo
Schema zapojení bezpotenciálového tlačítka Livolo

Zapojení elektrické zásuvky a dotykového vypínače

Schéma zapojení zásuvky a dotykového vypínače